Atgal

Visos paslaugos

Dyzelinio variklio kompiuterinė diagnostika

Šiuolaikinės transporto priemonės su dyzeliniais varikliais pasižymi pakankamai dideliu visų komponentų ir transporto priemonės dalių patikimumu. Jei dyzelinio automobilio savininkas rūpinasi savo automobiliu, laiku pakeičia sugedusius ir susidėvėjusius dyzelinio variklio elementus, automobilio gedimo eksploatacijos metu rizika sumažėja faktiškai iki nulio. Siekiant išvengti gedimų, geriausia prevencinė priemonė – nuolat reguliariai atlikti dyzelinio variklio kompiuterinę diagnostiką. Apie atsiradusius dyzelinio variklio gedimus pirmiausia signalizuoja prietaisų skydeliuose deganti lemputė „Check engine“, kuri reiškia, kad variklio sistemoje atsirado gedimas arba klaida.

Dyzelinių automobilių remonto ekspertai tikina, kad savaiminiai dyzelinių variklių gedimai įprastai eksploatuojant dyzelinius variklius beveik visada yra sunkiai pastebimi. Dažnai sugedus kuriam nors vienam dyzelinio variklio komponentui įvyksta taip, kad trūkumų ar defektų automobilio savininkas greičiausiai dar ilgai nepajaus ir nepamatys. Nedidelės dyzelinio variklio detalės gali staiga sugesti, tačiau jos nekelia rimtos grėsmės variklio veikimui. Taigi vien dėl to dyzelinio variklio kompiuterinę diagnostiką būtina atlikti nuolat ir periodiškai. Jos metu įvertinama bendra dyzelinio variklio būklė, įvertinami atskiri variklio komponentai ir jų funkcionalumas.

Dažniausiai kai vairuotojai sako, jog turimas dyzelinis automobilis labai dūmija, kyla problemų užvedant variklį, girdisi didelis triukšmas, suprastėjo automobilio trauka arba variklis trūkčioja, problemos jau yra nemažos ir dyzelinio

variklio kompiuterinę diagnostiką, o ir, remontą, reikia atlikti nedelsiant. Pagrindinis variklio kompiuterinės diagnostikos privalumas – nereikia iškart ardyti variklio, norint nustatyti, kur yra problema ar gedimas.

Dyzelinio variklio kompiuterinė diagnostika atliekama naudojant specialią diagnostikos įrangą. Diagnostikos proceso metu patikrinamas dyzelinio variklio kuro purkštukų ir įvairių daviklių, funkcionalumas, cilindrų bloko funkcionalumas ir kt.

Diagnostikos metu prisijungiama prie dyzelinio automobilio elektroninių valdymo blokų ir matoma, kaip funkcionuoja visa elektroninė dyzelinio variklio valdymo sistema bei tam tikros variklio dalys. Dyzelinio variklio kompiuterinės diagnostikos metu galima aptikti tuos gedimus, kurie pasireiškia sutrikus tam tikriems variklio elektronikos komponentams arba atsiradus mechaniniams gedimams. Atlikus variklio diagnostiką, kompiuteris parodo išvadas, pagal kurias galima spręsti apie bendrą variklio būklę, būtinybę atlikti atskirų variklio mazgų ar agregatų remontą

Renkantis servisą dyzelinio variklio kompiuterinei diagnostikai atlikti, ne tik patartina, bet ir būtina rinktis tik tuos servisus, kurie kompiuterinę diagnostiką atlieka naudodami tik licencijuotą programinę įrangą. Automobilių ekspertai pataria dyzelinio variklio kompiuterinę diagnostiką atlikti du kartus per metus - prieš vasaros ir žiemos sezonus, o kadangi vairuotojai įprastai kaskart naujai parengia savo transporto priemones naudoti sezonais, todėl su tuo galima suderinti ir variklio diagnostiką. Procedūros rezultatas – variklis be rūpesčių ir galvos skausmo ir, žinoma, saugumas kelyje.